Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Португалски :: Yрок 87 Почивка: Имам нужда

Лексика

Аз отивам на разходка
Eu vou dar uma volta
Не ми е необходимо да гледам телевизия
Eu não preciso assistir televisão
Не ми е необходимо да гледам филм
Eu não preciso assistir o filme
Трябва да използвам компютъра
Eu preciso usar o computador
Трябва да пресека улицата
Eu preciso atravessar a rua
Необходимо е да харча пари
Eu preciso gastar dinheiro
Трябва да го изпратя по пощата
Eu preciso enviar isto pelo correio
Трябва да стоя на линия
Eu preciso ficar na fila
Не е нобходимо да депозирам пари в банката
Eu não preciso depositar dinheiro no banco