Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Португалски :: Yрок 65 Ресторант: Как е храната?

Лексика

Бихте ли ми донесли плодове?
Você pode me trazer frutas?
Това е мръсно
Está sujo
Бихте ли ми дали още малко вода?
Você pode trazer mais água?
Това беше вкусно
Estava delicioso
Пикатнтно ли е?
Está apimentado?
Рибата прясна ли е?
O peixe está fresco?
Сладки ли са на вкус?
Estão doces?
Кисел
Azedo
Храната е студена
A comida está fria
Студено е
Está frio