Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Португалски :: Yрок 18 Начин на употреба: Къде?

Лексика

Зад
Atrás de
Пред
Na frente de
До
Ao lado de
Първата врата в дясно
Primeira porta à direita
При четвъртия светофар, завийте надясно
Vire à direita no quarto semáforo
Разбирате ли ме?
Você está me entendendo?
Север
Norte
Запад
Oeste
Юг
Sul
Изток
Leste
Надясно
À direita
Наляво
À esquerda
Има ли асансьор?
Tem elevador?
Къде са стълбите?
Onde fica a escada?
В коя посока?
Em que direção?
Втората врата в ляво
A segunda porta à esquerda
На ъгъла завийте наляво
Vire à esquerda na esquina