Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Португалски :: Yрок 17 Начин на употреба: Надолу по коридора

Лексика

Право напред
Logo em frente
Отзад
No fundo
Отпред
Na frente
Вътре
Dentro
Извън
Fora
Тук
Aqui
Там
Близо до
Perto
По стената
Ao longo do muro
Далече
Longe
Зад ъгъла
Virando a esquina
Върху бюрото
Na mesa
В линията
Na linha
Долу
Andar de baixo
Горе
Andar de cima
Надолу по коридора
Seguindo pelo corredor