Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Португалски :: Yрок 16 Начин на употреба: Ела тук

Лексика

Само за миг
Só um momento
Изчакайте тук
Espere aqui
Следвайте ме
Venha comigo
Тя ще ви помогне
Ela vai ajudar você
Елате в
Pode entrar
Седнете
Sente-se
Елате тук
Venha aqui
Покажи ми
Me mostre