Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 108 Компютър: Email условия

Лексика

Автоматично преминаване на нов ред
Retour à la ligne automatique (le)
Киберпространството
Cyberespace (le)
Имейл адрес
Adresse email (la)
Адресна книга
Carnet d’adresses (le)
Получател
Destinataire (le)
Спам
Spam (le)
Отговор на всички
Répondre à tous
Прикачени файлове
Fichiers joints (les)
Прикрепете
Joindre
Заглавията на съобщенията
En-têtes (les)
Предмет
Objet (le)