Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 107 Компютър: Части

Лексика

Клавиатура
Clavier (le)
Бутон
Bouton (le)
Преносим компютър
Ordinateur portable (le)
Модем
Modem (le)
Бутон на мишката
Bouton de la souris (le)
Подложка за мишка
Tapis de souris (le)
Мишка
Souris (la)
База данни
Base de données (la)
Клипборда
Presse-papiers (le)