Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 97 Офис: Оборудване

Лексика

Факс апарат
Télécopieur (le)
Фотокопирна машина
Photocopieuse (la)
Телефон
Téléphone (le)
Проектор
Projecteur (le)
Компютър
Ordinateur (le)
Екран
Écran (le)
Работи ли принтера?
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
Диск
Disque (le)
Калкулатор
Machine à calculer (la)