Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 90 Почивка: Дивите животни

Лексика

Има много жаби тук
Il y a beaucoup de grenouilles ici
Патица
Canard (le)
Това кози ли са?
Est-ce que ce sont des chèvres?
Папалагът може ли да говори?
Est-ce que le perroquet parle?
Морска костенурка
Tortue (la)
Маймуна
Singe (le)
Змията отровна ли е?
Est-ce un serpent venimeux?
Крава
Vache (la)
Гущер
Lézard (le)
Мишка
Souris (la)
Крокодил
Crocodile (le)