Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 76 Храна: храни и напитки

Лексика

Кафе
Café (le)
Чай
Thé (le)
Газирано питие
Boisson gazeuse (la)
Води
Eau (la)
Лимонада
Limonade (la)
Портокалов сок
Jus d’orange (le)
Бих искал чаша вода, моля
Je voudrais un verre d’eau, s’il vous plaît
Пържени картофи
Frites (les)
Бонбони
Friandise (la)
Шоколад
Chocolat (le)
Дъвка
Chewing-gum (le)