Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 53 Из града: На улицата

Лексика

Улица
Rue (la)
Пресечка, кръстовище
Carrefour (le)
Пътен знак
Panneau de signalisation (le)
Ъгъл
Coin (le)
Улично осветление
Réverbère (le)
Светофар
Feu de signalisation (le)
Пешеходец
Piéton (le)
авеню
Avenue (la)
Пешеходната пътека
Passage pour piétons (le)
Тротоар
Trottoir (le)
тоалетни
Toilettes (les)
Баня
Toilettes (les)