Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 52 Из града: Къде е?

Лексика

Къде е автобусната спирка?
Où est l’arrêt d’autobus?
Каква е следващата спирка?
Quel est le prochain arrêt?
Дали това е моята спирка?
Est-ce mon arrêt?
Извинете ме, трябва да сляза тук
Excusez-moi, je descends ici
Къде е музеят?
Où est le musée?
Обществен телефон
Téléphone public (le)
Има ли телефонен указател?
Y a-t-il un annuaire?
Продавате ли списания на английски език?
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
В колко часът започва филма?
À quelle heure commence le film?
Бих искал четири билета, моля
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
Е филм на английски език?
Est-ce que le film est en anglais?
Пуканки
Pop-corn (le)
Къде мога да намеря аптека?
Où puis-je trouver une pharmacie?
Център
Centre-ville (le)