Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 50 Хотел: изрази за спешни състояния

Лексика

Гледам
Regardez
Слушам
Écoutez
Внимавам
Attention
Пожар
Au feu
Махай се от тук
Sortez
Помощ
Au secours
Помогнете ми
Aidez-moi
Бързам
Dépêchez-vous
Спиране
Arrêtez
Полиция
Police
Това е спешно
Il y a urgence