Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 34 Противоположности: повече/ по-малко

Лексика

Още
Plus
По-малко
Moins
Правилен
Correct
Неправилен
Incorrect
Щастлив
Heureux
Тъжен
Triste
Чист
Propre
Мръсен
Sale
Жив
Vivant
Мъртъв
Mort
Късно
En retard
Рано
Tôt