Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 31 Противоположности: лесен/ труден

Лексика

Лесно
Facile
Труден
Difficile
Същото
Le même
Различен
Différent
Дърпам
Tirer
Бутам
Pousser
малко
Peu
Много
Beaucoup
Дълго
Long
Кратко
Court
Нищо
Rien
Нещо
Quelque chose