Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 28 Време: Назначения

Лексика

Какъв ден?
Quel jour?
Какъв месец?
Quel mois?
Кога?
Quand?
Кога ви е уговорената среща?
Quand avez-vous rendez-vous?
По-късно
Après
Събуди ме в 8
Réveillez-moi à huit heures
Винаги
Toujours
Можем ли да говорим за това утре?
Pouvons-nous en parler demain?
Преди
Avant
Рано
Tôt
По-късно
Plus tard
Много раз
Souvent
Никога
Jamais
Сега
Maintenant
Веднъж
Une fois
Понякога
Parfois
Скоро
Bientôt