Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 21 Хората: Семейните отношения

Лексика

Мащеха
Belle-mère (la)
Втори баща
Beau-père (le)
Доведена сестра
Demi-sœur (la)
Доведен брат
Demi-frère (le)
Свекър
Beau-père (le)
Свекърва
Belle-mère (la)
Баджанак
Beau-frère (le)
Балдъза
Belle-sœur (la)
Коя е тя?
Qui est-elle?
Това майка ти ли е?
Est-ce votre mère?
Кой е баща ти?
Qui est votre père?
Свързани?
Êtes-vous parents?
На колко години сте?
Quel âge avez-vous?
На колко години е сестра ти?
Quel âge a votre sœur?