Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 17 Начин на употреба: Надолу по коридора

Лексика

Право напред
Tout droit
Отзад
À l’arrière
Отпред
À l’avant
Вътре
À l’intérieur
Извън
À l’extérieur
Тук
Ici
Там
Близо до
Près
По стената
Le long du mur
Далече
Loin
Зад ъгъла
Au coin de la rue
Върху бюрото
Au bureau
В линията
Dans la file
Долу
En bas
Горе
En haut
Надолу по коридора
Au bout du couloir