Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 16 Начин на употреба: Ела тук

Лексика

Само за миг
Un moment
Изчакайте тук
Attendez ici
Следвайте ме
Suivez-moi
Тя ще ви помогне
Elle va vous aider
Елате в
Entrez
Седнете
Asseyez-vous
Елате тук
Venez ici
Покажи ми
Montrez-moi