Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 9 Старт: Изрази

Лексика

Между другото
À propos
Най-малко
Au moins
Накрая
Enfin
Обаче
Cependant
Следователно
Par conséquent
Не се притеснявайте
Ne vous inquiétez pas
Това зависи
Ça dépend
Аз съжалявам
Je suis désolé
Точно сега
Tout de suite
Аз не знам
Je ne sais pas
Подобно на това
Comme ceci