Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 6 Старт: кратки въпроси

Лексика

Кога?
Quand?
Къде?
Où?
Кое от двете?
Lequel?
Кой?
Qui?
Чий?
À qui?
Защо?
Pourquoi?
Какво?
Quoi?
Как?
Comment?
Колко дълго?
Combien de temps?
Колко?
Combien?
Имате ли?
Avez-vous?
За кого?
À qui?
С какво?
Avec quoi?