Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Френски :: Yрок 3 Старт: Говорете по-бавно

Лексика

Говорете бавно
Parlez lentement
Аз не разбирам
Je ne comprends pas
Разбирате ли?
Vous comprenez?
Разбира се
Oui, bien sûr
Повторете, моля
Répétez, s’il vous plaît
Отново
Encore
Дума по дума
Mot à mot
Бавно
Lentement
Как произнасяте?
Comment dit-on?
Какво означава това?
Qu’est-ce que ça veut dire?
Какво ще кажеш?
Qu’avez-vous dit?
Имате ли въпрос?
Avez-vous des questions?