Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Немски :: Yрок 84 Плаж: внимавайте за обратно теглене на вълните

Лексика

Пясъчен плаж ли е?
Ist es ein Sandstrand?
Има ли спасител?
Gibt es einen Badewärter?
В какви часове?
Zu welchen Zeiten?
Безопасно ли е за деца?
Ist es sicher für Kinder?
Безопасно ли е да се плува тук?
Ist es sicher zu schwimmen?
Можем ли да плуваме тук?
Können wir hier schwimmen?
Студена вода?
Ist das Wasser kalt?
Безопасно ли е да се гмуркаме тук?
Können wir hier gefahrlos tauchen?
Има ли опасно обратно теглене на вълните?
Gibt es gefährlichen Sog?
В колко часа е прилива?
Wann ist Flut?
В колко часа е отлива?
Wann ist Ebbe?
Има ли силно течение?
Gibt es gefährliche Strömungen?
Как мога да стигна до острова?
Wie komme ich zur Insel?
Има ли лодка, която може да ни отведе там?
Kann uns ein Boot bringen?