Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Немски :: Yрок 65 Ресторант: Как е храната?

Лексика

Бихте ли ми донесли плодове?
Können Sie mir Obst bringen?
Това е мръсно
Das ist schmutzig
Бихте ли ми дали още малко вода?
Können Sie mir noch etwas Wasser bringen?
Това беше вкусно
Das war köstlich
Пикатнтно ли е?
Ist es scharf?
Рибата прясна ли е?
Ist der Fisch frisch?
Сладки ли са на вкус?
Sind sie süß?
Кисел
Sauer
Храната е студена
Das Essen ist kalt
Студено е
Es ist kalt