Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Немски :: Yрок 34 Противоположности: повече/ по-малко

Лексика

Още
Mehr
По-малко
Weniger
Правилен
Richtig
Неправилен
Falsch
Щастлив
Glücklich
Тъжен
Traurig
Чист
Sauber
Мръсен
Dreckig
Жив
Lebendig
Мъртъв
Tot
Късно
Spät
Рано
Früh