Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Немски :: Yрок 33 Противоположности: бавен/ бърз

Лексика

Бавен
Langsam
Бързо
Schnell
Празен
Leer
Пълен
Voll
Красива
Hübsch
Грозен
Hässlich
Шумен
Laut
Тихо
Leise
Силен
Stark
Слаб
Schwach
Истина
Wahrheit
Лъжа
Lüge
Твърд
Hart
Мек
Weich