Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Немски :: Yрок 28 Време: Назначения

Лексика

Какъв ден?
An welchem Tag?
Какъв месец?
In welchem Monat?
Кога?
Wann?
Кога ви е уговорената среща?
Wann ist Ihr Termin?
По-късно
Hinterher
Събуди ме в 8
Wecken Sie mich um acht
Винаги
Immer
Можем ли да говорим за това утре?
Können wir morgen darüber reden?
Преди
Vor
Рано
Früh
По-късно
Später
Много раз
Oft
Никога
Nie
Сега
Jetzt
Веднъж
Einmal
Понякога
Manchmal
Скоро
Bald