Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Немски :: Yрок 18 Начин на употреба: Къде?

Лексика

Зад
Hinter
Пред
Vor
До
Neben
Първата врата в дясно
Erste Tür rechts
При четвъртия светофар, завийте надясно
An der vierten Ampel rechts
Разбирате ли ме?
Verstehen Sie mich?
Север
Norden (der)
Запад
Westen (der)
Юг
Süden (der)
Изток
Osten (der)
Надясно
Nach rechts
Наляво
Nach links
Има ли асансьор?
Gibt es einen Aufzug?
Къде са стълбите?
Wo ist die Treppe?
В коя посока?
In welche Richtung?
Втората врата в ляво
Zweite Tür links
На ъгъла завийте наляво
An der Ecke links abbiegen