Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Немски :: Yрок 9 Старт: Изрази

Лексика

Между другото
Übrigens
Най-малко
Mindestens
Накрая
Schließlich
Обаче
Allerdings
Следователно
Daher
Не се притеснявайте
Keine Sorge
Това зависи
Das kommt drauf an
Аз съжалявам
Tut mir leid
Точно сега
Sofort
Аз не знам
Ich weiß nicht
Подобно на това
Wie das