Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Немски :: Yрок 6 Старт: кратки въпроси

Лексика

Кога?
Wann?
Къде?
Wo?
Кое от двете?
Welche?
Кой?
Wer?
Чий?
Wessen?
Защо?
Warum?
Какво?
Was?
Как?
Wie?
Колко дълго?
Wie lange?
Колко?
Wie viel?
Имате ли?
Haben Sie?
За кого?
An wen?
С какво?
Womit?