Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Немски :: Yрок 2 Старт: Аз говоря малко

Лексика

Говорите ли английски?
Sprechen Sie Englisch?
Да, малко
Ja etwas
Да
Ja
Не
Nein
Приятно ми е да се запозная с вас
Freut mich, Sie kennen zu lernen
Приятно ми е да те видя
Freut mich, Sie zu sehen
Господин
Herr
Госпожа
Frau
Госпожица
Fräulein