Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Холандски :: Yрок 102 Работа: Търся работа

Лексика

Имате ли разрешение за работа?
Heeft u een werkvergunning?
Имам разрешително за работа
Ik heb een werkvergunning
Аз нямам разрешение за работа
Ik heb geen werkvergunning
Кога можете да започнете?
Wanneer kun je beginnen?
Аз плащам десет долара на час
Ik betaal tien dollar per uur
Ще ви плащам всяка седмица
Ik betaal je wekelijks
На месец
Per maand
Бъди тук в 8:00 сутринта
Je moet om acht uur aanwezig zijn
Работа приключва в 04:30
Werk eindigt om half vijf
Събота и неделя са почивни
Je hebt zaterdag en zondag vrij
Вие трябва да носите униформа
Je zal een uniform dragen
Харесва ли ви това
Zo doe je dat