Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Холандски :: Yрок 101 Работа: Кандидатстване за работа

Лексика

Търся работа
Ik zoek een baan
Може ли да видя автобиографията ви?
Mag ik jouw CV zien?
Ето моята автобиография
Hier is mijn CV
Има ли препоръки, с които мога да се свържа?
Zijn er referenties waar ik contact mee op kan nemen?
Ето списък с препоръките ми
Hier is een lijst met referenties
Колко опит имате?
Hoeveel ervaring heb je?
Колко време сте работили в тази област?
Hoe lang werk je al in deze sector?
3 години
Drie jaar
Аз съм завършил гимназия
Ik ben van de middelbare school afgestudeert
Аз съм завършил колеж
Ik ben van de universiteit afgestudeert
Търся работа на непълно работно време
Ik zoek een deeltijd baan
Бих искал да работя на пълен работен ден
Ik wil graag een volledige werkweek werken
Предлагате ли здравна застраховка?
Biedt u ziekenkostenverzekering aan?
Да, след шест месеца работа тук
Ja, na zes maanden hier werken