Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Холандски :: Yрок 84 Плаж: внимавайте за обратно теглене на вълните

Лексика

Има ли спасител?
Is er een strandmeester?
В какви часове?
Tijdens welke tijden?
Безопасно ли е за деца?
Is het veilig voor kinderen?
Безопасно ли е да се плува тук?
Is het veilig hier te zwemmen?
Можем ли да плуваме тук?
Kunnen we hier zwemmen?
Студена вода?
Is het water koud?
Безопасно ли е да се гмуркаме тук?
Kunnen we hier duiken zonder gevaar?
Има ли опасно обратно теглене на вълните?
Is er een gevaarlijke onderstroom?
В колко часа е прилива?
Hoe laat is het vloed?
В колко часа е отлива?
Hoe laat is het eb?
Има ли силно течение?
Is er een sterke stroming?
Как мога да стигна до острова?
Hoe kom ik bij het eiland?
Има ли лодка, която може да ни отведе там?
Is er een boot die ons ernaar toe kan nemen?