Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Холандски :: Yрок 50 Хотел: изрази за спешни състояния

Лексика

Гледам
Kijk
Слушам
Luister
Внимавам
Kijk uit
Пожар
Brand
Махай се от тук
Ga hier weg
Помощ
Help
Помогнете ми
Help me
Бързам
Snel
Спиране
Stop
Полиция
Politie
Това е спешно
Het is een noodgeval