Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Холандски :: Yрок 28 Време: Назначения

Лексика

Какъв ден?
Welke dag?
Какъв месец?
Welke maand?
Кога?
Wanneer?
Кога ви е уговорената среща?
Hoe laat is jouw afspraak?
По-късно
Naderhand
Събуди ме в 8
Maak me wakker om 8 uur
Винаги
Altijd
Можем ли да говорим за това утре?
Kunnen wij er morgen over praten?
Преди
Voordat
Рано
Vroeg
По-късно
Later
Много раз
Vele malen
Никога
Nooit
Сега
Nu
Веднъж
Eens
Понякога
Soms
Скоро
Gauw