Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Холандски :: Yрок 17 Начин на употреба: Надолу по коридора

Лексика

Право напред
Rechtdoor
Отзад
Achteraan
Отпред
Vooraan
Вътре
Binnen
Извън
Buiten
Тук
Hier
Там
Daar
Близо до
Dichtbij
По стената
Langs de muur
Далече
Ver
Зад ъгъла
Om de hoek
Върху бюрото
Bij het bureau
В линията
In de rij
Долу
Beneden
Горе
Boven
Надолу по коридора
Eind van de gang