Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Холандски :: Yрок 16 Начин на употреба: Ела тук

Лексика

Само за миг
Een momentje
Изчакайте тук
Wacht hier
Следвайте ме
Volg mij
Тя ще ви помогне
Zij zal je helpen
Елате в
Kom binnen
Седнете
Ga zitten
Елате тук
Kom hier
Покажи ми
Kun je me dat laten zien