Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Холандски :: Yрок 2 Старт: Аз говоря малко

Лексика

Говорите ли английски?
Spreekt u Engels?
Да, малко
Ja, een klein beetje
Да
Ja
Не
Nee
Приятно ми е да се запозная с вас
Aangenaam kennis met u te maken
Приятно ми е да те видя
Fijn om je te zien
Господин
Mijnheer
Госпожа
Mevrouw
Госпожица
Mejuffrouw