Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Испански :: Yрок 103 Работа: използване на Интернет

Лексика

Интернет
Internet (el)
Връзка
Enlace (el)
Хипервръзка
Hiperenlace (el)
Доставчик на Интернет услуги
Proveedor de servicios internet (el)
Мрежа
Red (el)
Уеб сайт
Sitio web (el)
Уеб страница
Página web (la)
Адрес на уеб страница (URL)
Dirección de una página web
Защитен уеб сайт
Sitio web seguro (el)
Търсачка
Navegador (el)
Търсачка
Motor de búsqueda (el)
Защитен сървър
Servidor seguro (el)