Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Испански :: Yрок 101 Работа: Кандидатстване за работа

Лексика

Търся работа
Estoy buscando trabajo
Може ли да видя автобиографията ви?
¿Puedo ver su hoja de vida?
Ето моята автобиография
Está es mi hoja de vida
Има ли препоръки, с които мога да се свържа?
¿Tiene referencias a las que pueda llamar?
Ето списък с препоръките ми
Aquí tiene una lista de mis referencias
Колко опит имате?
¿Cuánta experiencia tiene?
Колко време сте работили в тази област?
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta especialidad?
3 години
Tres años
Аз съм завършил гимназия
Estoy graduado de la secundaria
Аз съм завършил колеж
Estoy graduado de la universidad
Търся работа на непълно работно време
Busco trabajo de media jornada
Бих искал да работя на пълен работен ден
Quiero trabajar tiempo completo
Предлагате ли здравна застраховка?
¿Ofrece seguro médico?
Да, след шест месеца работа тук
Si, cuando complete seis meses de trabajo aquí