Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Испански :: Yрок 65 Ресторант: Как е храната?

Лексика

Това е мръсно
Esto está sucio
Бихте ли ми дали още малко вода?
¿Puede darme más agua?
Това беше вкусно
Estuvo delicioso
С по-добро качество
De mejor calidad
Пикатнтно ли е?
¿Está picante?
Рибата прясна ли е?
¿El pescado está fresco?
Сладки ли са на вкус?
¿Son dulces?
Кисел
Agrio
Храната е студена
La comida está fría
Студено е
Está fría