Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Испански :: Yрок 34 Противоположности: повече/ по-малко

Лексика

Още
Más
По-малко
Menos
Правилен
Correcto
Неправилен
Incorrecto
Щастлив
Feliz
Тъжен
Triste
Чист
Limpio
Мръсен
Sucio
Жив
Vivo
Мъртъв
Muerto
Късно
Tarde
Рано
Temprano