Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Испански :: Yрок 9 Старт: Изрази

Лексика

Между другото
A propósito
Най-малко
Por lo menos
Накрая
Por fin
Обаче
Sin embargo
Следователно
Por eso
Не се притеснявайте
No se preocupe
Това зависи
Eso depende
Аз съжалявам
Lo siento
Точно сега
Ahora mismo
Аз не знам
No sé
Подобно на това
Así