Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Шведски :: Yрок 101 Работа: Кандидатстване за работа

Лексика

Търся работа
Jag söker arbete
Може ли да видя автобиографията ви?
Får jag se din meritlista?
Ето моята автобиография
Här är min meritförteckning
Има ли препоръки, с които мога да се свържа?
Har du referenser som jag kan kontakta?
Ето списък с препоръките ми
Här är min referenslista
Колко опит имате?
Hur stor erfarenhet har du?
Колко време сте работили в тази област?
Hur länge har du arbetat inom det här området?
3 години
3 år
Аз съм завършил гимназия
Jag har en high school-examen
Аз съм завършил колеж
Jag har en college-examen
Търся работа на непълно работно време
Jag söker deltidsjobb
Бих искал да работя на пълен работен ден
Jag skulle vilja arbeta heltid
Предлагате ли здравна застраховка?
Erbjuder ni sjukförsäkring?
Да, след шест месеца работа тук
Ja, efter sex månaders anställning