Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Шведски :: Yрок 69 Храна: магазин за хранителни стоки

Лексика

Магазин за хранителни стоки
Livsmedelsbutik
Магазинът за хранителни стоки е отворен
Livsmedelsbutiken är öppen
Затворен
Stängt
Количка за пазаруване
Kundvagn
Кошница
Korg
Имате ли ориз?
Finns det ris?
Купувам
Köp
Плащам
Betala
В каква пътека?
I vilken gång?
Месарски магазин
Köttaffären
Фурна
Bageri
Готвя
Kock
Къде е водата?
Var är vattnet?
Вечерям със семейството
Äta middag med familjen
Гладен съм
Jag är hungrig
Слагам масата
Duka