Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Шведски :: Yрок 28 Време: Назначения

Лексика

Какъв ден?
Vilken dag?
Какъв месец?
Vilken månad?
Кога?
När?
Кога ви е уговорената среща?
När är din tidsbokning?
По-късно
Efteråt
Събуди ме в 8
Väck mig klockan 08
Винаги
Alltid
Можем ли да говорим за това утре?
Kan vi prata om det imorgon?
Преди
Före
Рано
Tidig
По-късно
Senare
Много раз
Många gånger
Никога
Aldrig
Сега
Nu
Веднъж
En gång
Понякога
Ibland
Скоро
Snart