Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Шведски :: Yрок 9 Старт: Изрази

Лексика

Между другото
Förresten
Най-малко
Åtminstone
Накрая
Äntligen
Обаче
Dock
Следователно
Därför
Не се притеснявайте
Oroa dig inte
Това зависи
Det beror på
Аз съжалявам
Jag är ledsen
Точно сега
Just nu
Аз не знам
Jag vet inte
Подобно на това
Så här