Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Турски :: Yрок 98 Офис: Доставки

Лексика

Къде са ножиците?
Makas nerede?
Острилка
Kalemtıraş
Кламер
Ataş
Имам нужда от писалка
Bana bir kalem lazım
Бележник
Yazma pedi
Линийка
Cetvel
Плик
Zarf
Печат, марка
Kaşe
Лепило
Tutkal
Гума
Silgi