Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Руски :: Yрок 101 Работа: Кандидатстване за работа

Лексика

Търся работа
Я ищу работу
Може ли да видя автобиографията ви?
Могу ли я увидеть ваше резюме?
Ето моята автобиография
Вот мое резюме
Има ли препоръки, с които мога да се свържа?
Есть ли у вас рекомендации?
Ето списък с препоръките ми
Вот список моих рекомендаций
Колко опит имате?
Какой у вас опыт?
Колко време сте работили в тази област?
Как давно вы работаете в этой области?
3 години
3 года
Аз съм завършил гимназия
Я выпускник средней школы
Аз съм завършил колеж
Я выпускник колледжа
Търся работа на непълно работно време
Я ищу работу на неполный рабочий день
Бих искал да работя на пълен работен ден
Я хотел бы работать полный рабочий день
Предлагате ли здравна застраховка?
Предлагаете ли вы медицинскую страховку?
Да, след шест месеца работа тук
Да, после шести месяцев работы здесь